Nieuw project

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Welkom op de site van de Stichting
Apostolaat van Eerherstel!

Om de beledigingen te herstellen, het Hart  van Jezus  aangedaan in het H. Sacrament van de Eucharistie...
Om het herstel te verkrijgen van de christelijke levensbeginselen in de gewetens, de gezinnen  en de maatschappij...
Om vermeerdering af te smeken van het aantal priesterroepingen  en heiliging van de geestelijkheid...


Eerherstel: waar ging het ook weer om? Er moet iets ‘hersteld’ worden: de eer aan God. Dat vraagt natuurlijk op de eerste plaats dat we ons realiseren dat ‘eer aan God nódig en goed is. En die eer is niet zozeer nodig om God ‘groter’ te maken:
Hij is immers al de Allergrootste.
Het gaat er veelmeer om dat wij ons bewust blijven van Zijn grote liefde voor ons, dat wij ons in die liefdesband opgenomen voelen, Gods liefde als het ware in onszelf laten binnenstromen. De zekerheid dat God ons liefheeft zal ons leven de goede richting geven. Wij hoeven onszelf minder ‘waar’ te maken omdat God het is die ons groot maakt, aanwezig is in onze diepste eenzaamheid, ons kruis met ons meedraagt in alle moeilijkheden.

 

Genade, geschilderd door Thomas Blackshear

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu